Henan Ceramics
Henan ceramics  wares

Northern Dynasty/Sui

Tang/5 Dynasty

Song/Jin

Yuan/Ming

Chronology
Map of kilns locations
Samples from Henan kilns
Anyang (安阳)

Xiangzhou kiln(相洲窑)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Beiqi kiln (北齐窑)

1, 2, 3

Dengfeng (登封)

Quhe kiln (曲河窑)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 34, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 35, 36, 37

Zhudong kiln (朱洞窑)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Baofeng (宝丰)

Qingliangsi kiln (清凉寺窑))

1, 2, 3, 4, 5, 6

Hebi (鹤壁)

hebiji kiln (鹤壁集窑)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Gongyi (巩义)

Baihe kiln (白河窑

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 

Huangye kiln (黄冶窑)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43

Weiyuan kiln (苇园窑)

1

Jiaozuo (焦作)

Xiuwu Dangyangyu kiln (修武当阳峪窑)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 910

Jiaxian (郏县)

Huangdao kiln (黄道窑)

1, 2, 3

Lushan (鲁山)

Duandian kiln (段店窑)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Ruzhou (汝州)

Donggou kiln(东沟窑)

1, 2, 3

Yanhedian kiln (严和店窑)

1, 2

Xinan (新安)

Chengguan kiln(城关窑)

1, 2, 3

Xinmi (新密)

Chengguan kiln (城关窑)

1, 2, 3, 4

Yiyang (宜阳)

Erlimiao kiln(二里庙窑)

1, 2, 3

Yuzhou (禹州)

Pacun kiln (扒村窑)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Juntai kiln (钧台窑)

1, 2, 3, 4, 5, 6

Excavated artifacts from ancient Luoyang city site and ancient tomb 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Tang Blue and white samples from Yangzhou/bai he kiln 

1, 2, 3, 4

Example of fake Tang blue and white

1

Fake Henan Cizhou wares

1, 2

Home